Snooker regler

Snooker är ett spännande biljardspel som spelas på ett stort bord med färgade bollar. Målet är att få fler poäng än din motståndare genom att träffa och ficka bollarna med hjälp av en kö.

För att spela snooker behöver du känna till några grundläggande regler:

Snooker-bordet

Snookerbordet är rektangulärt och har sex fickor längs kanterna. I ena änden av bordet finns det 15 röda bollar i en triangel och runt om dem finns sex färgade bollar (gul, grön, brun, blå, rosa och svart).

Poängräkning i Snooker

Varje röd boll är värd 1 poäng och varje färgad boll har olika poängvärde (gul = 2, grön = 3, brun = 4, blå = 5, rosa = 6, svart = 7). Målet är att få så många poäng som möjligt genom att ficka bollarna i rätt ordning.

Spelets gång

En spelare börjar genom att slå på en röd boll med hjälp av kön. Om en röd boll går i någon av fickorna får spelaren poäng och får fortsätta sin tur. Efter att en röd boll har sänkts, måste spelaren fortsätta genom att sänka en färgad boll.

Rött, färgat, rött

När en färgad boll har sänkts, tas den upp ur fickan och läggs tillbaka på bordet. Nu måste spelaren försöka sänka en annan röd boll och fortsätta på samma sätt. Spelet fortsätter med att sänka en färgad boll och sedan en röd boll tills alla röda bollar är sänkta.

Slutet av spelet

När alla röda bollar har sänkts, ska spelarna sänka de återstående färgade bollarna i ordningsföljd, börjandes med den gula och avslutandes med den svarta. Spelaren som får flest poäng vinner matchen.

Felpoäng i Snooker

Det finns några regler att vara medveten om för att undvika felpoäng. Till exempel, om en spelare inte träffar någon boll eller träffar fel boll, får motståndaren poäng och får börja sin tur. Det finns också regler om att nudda bollar i fel ordning och att inte träffa en boll med någon del av kön.

Snooker-situation!

Ibland kan en spelares boll bli blockerad av andra bollar så att det inte finns en rak väg till någon giltig boll. Det kallas för ”snooker”. Om du är snookerad, måste du hitta en laglig väg att träffa en boll och undvika att göra en felpoäng. För att göra detta kan du använda reflektioner, vilket innebär att du siktar på en vägg eller en kant för att träffa den boll som du vill träffa. Om du inte kan hitta en laglig väg, får du ge friboll till din motståndare. Det innebär att de får poäng och får fortsätta spelet som vanligt.

Exempel:
Du är snookerad av flera bollar och kan inte träffa någon av de bollar som är i lagligt spel. Du väljer att använda reflektioner genom att träffa en vägg för att indirekt träffa en giltig boll. Om du träffar bollen korrekt får du poäng och fortsätter din tur.

snookerhallen.se

Flera bollar i en ficka

Ibland kan flera bollar hamna i samma ficka vid ett och samma slag. Om det händer, räknas bollarna bara som en poäng och tas upp ur fickan för att placeras på sina respektive platser på bordet. Den spelare som sänkte bollarna får fortsätta sin tur.

Exempel:
Du slår på en röd boll och flera bollar går i samma ficka. Du får bara poäng för en röd boll och de andra bollarna återställs på bordet. Du fortsätter din tur genom att försöka sänka en färgad boll.

snookerhallen.se

Miss!

Om du inte lyckas träffa någon boll under en given tur, kan din motståndare välja att kalla ”miss”. Det betyder att du inte har utfört ett tillräckligt bra försök att träffa en boll. Då kan din motståndare antingen välja att låta dig spela igen eller få dig att spela om samma slag medan de tar över turen. Detta görs för att undvika att en spelare medvetet missar för att skapa fördelaktiga lägen.

Exempel:
Du siktar på en boll men missar den helt och träffar inte något annat heller. Din motståndare kan välja att kalla ”miss” och ge dig antingen en andra chans eller tvinga dig att spela samma slag igen medan de tar över turen.

snookerhallen.se

Dessa situationer och regler kan uppstå under en snooker-match och det är viktigt att förstå hur man ska hantera dem. Det kan vara till hjälp att diskutera och komma överens med din motståndare om hur ni vill hantera specifika situationer som kan uppstå under spelet. Kom ihåg att reglerna finns till för att göra spelet rättvist och spännande för alla inblandade.

Genom att följa dessa grundläggande regler kan du spela en hel match snooker från början till slut. Kom ihåg att snooker är en sport som kräver precision och strategi, så övning och erfarenhet kommer att hjälpa dig att förbättra ditt spel. Ha kul och lycka till!