9 ball regler

I 9 ball följer spelet de standardiserade världsreglerna från 1997, med tillägg som antogs av Svenska Biljardförbundet (SBF) den 20:e juni 1999.

Mål för spelet (9 Ball regel nr 1):

 • 9-ball spelas med nio bollar numrerade från 1 till 9 och en köboll.
 • Vid varje stöt måste köbollen träffa den nummerboll på bordet som har det lägsta numret.
 • Bollarna behöver inte göras i nummerordning.
 • En spelare fortsätter att spela så länge hen gör korrekta stötar tills hen antingen missar, gör ett fel eller vinner genom att sätta den nionde bollen.
 • En spelare får ett poäng för varje gjord 9:a.

Uppläggning av bollar (9 Ball regel nr 2):

 • Nummerbollarna läggs upp i form av en romb med boll nr 1 främst, boll nr 9 i mitten, och övriga bollar tätt sammanpressade.
 • Spelet börjar med köbollen i hand bakom huvudlinjen.

Korrekt öppningsstöt (9 Ball regel nr 3):

 • Öppningsstöten, eller sprängningen, måste träffa boll nr 1 först.
 • Antingen måste en boll sänkas eller minst fyra nummerbollar måste träffas i vall.
 • Om köbollen går i hål, hoppar av bordet eller om andra krav för en korrekt sprängning inte uppfylls, är stöten fel.

Spelets fortsättning (9 Ball regel nr 4):

 • Efter en korrekt sprängning kan spelaren välja att göra en push-out i nästa stöt.
 • En push-out tillåter spelaren att försöka förbättra positionen för köbollen.
 • Motståndaren kan välja att acceptera läget och spela eller överlåta stöten till den andra spelaren.

Push-out (9 Ball regel nr 5):

 • Efter en korrekt sprängning har spelaren möjlighet att utföra en push-out, där syftet är att förflytta köbollen till en mer fördelaktig position för den kommande spelaren.
 • Under en push-out behöver inte köbollen nödvändigtvis träffa någon annan boll eller vall, men övriga felregler gäller fortfarande.
 • Spelaren måste meddela sina avsikter om push-out före stöten, annars betraktas det som en vanlig stöt.
 • Bollar som sänks under en push-out räknas inte (med undantag för boll nr 9, som återplaceras).
 • Efter en korrekt push-out får motståndaren välja att antingen acceptera läget och spela, eller överlåta stöten till den spelare som utförde push-out-stöten.
 • En push-out betraktas inte som ett fel, såvida inte andra regler (förutom Regel 7 och 8) överträds. Det är viktigt att notera att efter en felaktig sprängning är det inte tillåtet att utföra en push-out.

Felstötar (9 Ball regel nr 6):

 • När en spelare begår ett fel måste denne avbryta sin stöt, och bollar som eventuellt sänkts under felstöten återplaceras inte (med undantag för boll nr 9, som återplaceras på fotpricken om den görs).
 • Motståndaren tilldelas boll i hand, vilket innebär att denne kan placera köbollen var som helst på bordet innan den första stöten.
 • Om en spelare gör flera fel i en stöt räknas det endast som ett fel.

Fel träff (9 Ball regel nr 7):

 • Om den första nummerbollen som träffas inte är den lägsta numrerade bollen på bordet anses stöten vara fel.

Ingen boll går i vall (9 Ball regel nr 8):

 • Om ingen boll görs och ingen boll (vare sig det är en nummerboll eller köboll) går i vall efter att köbollen har kommit i kontakt med rätt nummerboll, anses stöten vara fel. (Det betyder alltså att om ingen boll hamnar i hålet och ingen boll (varken en numrerad boll eller köbollen) stannar inom de markerade sidorna av biljardbordet efter att köbollen har nuddat rätt numrerad boll, så räknas stöten som fel.)

Boll i hand (9 Ball regel nr 9):

 • När en spelare har boll i hand får hen placera köbollen var som helst på bordet, förutsatt att det inte är i direkt kontakt med någon nummerboll.
 • Spelaren har rätt att fortsätta justera köbollens läge tills stöten utförs.

Nummerbollar hoppar av bordet (9 Ball regel nr 10):

 • En boll anses ha hoppat av bordet om den stannar någon annanstans än på bordets spelyta.
 • Om en nummerboll hoppar av bordet under en stöt betraktas stöten som fel.
 • Avhoppade bollar återplaceras inte, med undantag för boll nr 9, som återplaceras om den hoppar av bordet.

Fel vid hopp- och masséstötar (9 Ball regel nr 11):

 • I avsaknad av en domare anses det vara ett köbollsfel om en boll rör sig under ett försök att hoppa, böja eller spela massé över eller runt en hindrande boll, oavsett om bollen rörs av handen, kön eller krattan. (En masséstöt är en teknik där spelaren tillämpar kraft och sidoeffekt på köbollen, vilket får bollen att båga eller böja sig runt ett hinder på bordet. Det används vanligtvis när spelaren inte kan träffa bollen direkt på grund av andra bollar eller hinder på bordet.)

Fel i tre konsekutiva stötar – Tre fel i rad (9 Ball regel nr 12):

 • Om en spelare gör fel i tre på varandra följande stötar utan att göra en korrekt stöt mellan dem förlorar denne upplägget.
 • Tre fel måste inträffa under samma upplägg, och en varning ges mellan andra och tredje felet.
 • Spelarens tur börjar när denne får spela och avslutas med den stöt där denne missar, gör en felstöt, gör ett fel mellan två stötar eller vinner upplägget.

Spelets slut (9 Ball regel nr 13):

 • Ett spel börjar när köbollen passerar huvudlinjen i sprängningen.
 • Upplägget slutar när 9:an görs med en korrekt stöt eller när en spelare förlorar upplägget på grund av ett fel.